Tony Stark’s Lovers

♥ Nơi tình yêu của 2 siêu chiến binh dành cho gã thợ máy thăng hoa ♥

Stony aka Steve/Tony

Doujinshi

Artist: 0yongyong0

Permission:

Per from 0yongyong0

Sdou
1 .::. 2 .::. 3
4 .::. 5
6 .::. 7 .::. 8
9 .::. 10
11 .::. 12 .::. 13
14.::.15

Vũ trụ thú nhân AU
.::. 2 .::. 3

Fanfic
Broken

 Other:
Chobert Sdou .::. SuperBat

Bunny(WinterIron) aka Bucky/Tony

Sdou

1 .::. 2

Series Nội tâm đầy sóng gió bão tố của Gấu Bucky

Artist:
Tumblr | Weibo

Permission:

1 .::. 2 .::. 3 .::. 4 .::. 5

Advertisements