Pass

Tất cả những doujinshi, fanfic bọn mình làm mà chưa có per của tác giả ; đam mỹ fanfic những chương có cảnh nóng và bản word của những bộ đam mỹ đã hoàn thì bọn mình sẽ đặt đều đặt pass :”> lo xa sợ bị rì pọt í mà hihi :”>

Pass sẽ dễ thôi 😀 không khó đâu 😀 mình hứa luôn 😀

Doujinshi

Chobert :  Chobert là ghép tên 2 diễn viên nào? Pass 11 chữ, viết thường, không cách

WinterIron: Tên của 2 bạn Winter Soldier và Iron Man ghép lại. Pass 9 chữ, viết thường, không cách

Đam mỹ

Nhất hồ thanh trà đảo giang hồ : Tên tác giả là gì? Pass 11 chữ, viết thường, không cách

Thất thế tình duyến: Đệ nhị chương (trung): câu thần chú mở khóa trong Harry Potter viết liền không hoa: a****m*or*

Advertisements